Jakie działania prowadzimy?

- prowadzimy kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną,
- działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej,
-współdziałamy z rodzinami Uczestników i Wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

strzalka_dzialania

Dom Pomocy Społecznej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik66

podopiecznych Więcej >

Dom Seniora
dla osób w podeszłym wieku
ludzik25

podopiecznych Więcej >

Placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego dla dzieci
ludzik14

podopiecznych Więcej >

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz z zaburzeniami psychicznymi
ludzik50

podopiecznych Więcej >

Warsztat terapii zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik50

podopiecznych Więcej >

KAPLICA
pw. M. B. Uzdrowienia Chorychy

Przechowywany jest w niej
Najświętszy Sakrament.
Msze św. odprawiane są codziennie.

kaplica
Więcej >

 

Aktualności

Warsztat Terapii Zajęciowej poszukuje…

Warsztat Terapii Zajęciowej w Knurowie zaprasza wszystkich chętnych do składania zgłoszeń w celu uczestnictwa w zajęciach WTZ. Informujemy, że w oferujemy głównie rehabilitację społeczną oraz zawodową. Oferta skierowana jest do […]

napisali-o-nas

Napisali o nas

Napisali o nas

2

Odwiedziny ks. Bogdana Cofalika Misjonarza Św. Rodziny

 W dnia 14.09.2016 odwiedził nas ks. Bogdan Cofalik Misjonarz Św. Rodziny będący od 27 lat w Papui Nowej Gwinei. W młodości trenował podnoszenie ciężarów i miał duże osiągnięcia w tej […]

See all our news