Jakie działania prowadzimy?

- prowadzimy kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną,
- działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej,
-współdziałamy z rodzinami Uczestników i Wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

strzalka_dzialania

 
Dom Pomocy Społecznej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik66

podopiecznych Więcej >

Dom Seniora
dla osób w podeszłym wieku
ludzik25

podopiecznych Więcej >

Placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego dla dzieci
ludzik14

podopiecznych Więcej >

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz z zaburzeniami psychicznymi
ludzik50

podopiecznych Więcej >

Warsztat terapii zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik50

podopiecznych Więcej >

KAPLICA
pw. M. B. Uzdrowienia Chorychy

Przechowywany jest w niej
Najświętszy Sakrament.
Msze św. odprawiane są codziennie.

kaplica
Więcej >

 

 
 

Aktualności

DSC06168

Boże Ciało

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej mieszkańcy, podopieczni, pracownicy oraz przybyli goście uczcili Chrystusa Eucharystycznego. Po mszy św., sprawowanej na naszym podwórku w procesji udaliśmy się do czterech ołtarzy, […]

Dni-Integracji-A3
Svit 5

Wyjazd do Svit

Podczas weekendu 29 kwietnia do 1-go maja przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajęciowej gościli w partnerskiej miejscowości miasta Knurowa, Svit na Słowacji. W ramach projektu społecznego „Svit.kom” odbył się festiwal kulturalny połączony […]

See all our news