Kontakt

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych

44–194 Knurów, ul. Szpitalna 29
tel. 32/ 236 54 87; 336 22 33

REGON: 006217516–00119
NIP: 969–12–15–178

Dyrektor Ośrodka: Aleksander Szendzielorz
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej: mgr Krzysztof Gołuch
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy: mgr Sylwester Kłosowski
Kierownik Domu Pomocy Społecznej: mgr Marcin Chroszcz
Główna księgowa: mgr Grażyna Kutkowska
Kierownik Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej: mgr Anna Majewska
Koordynator Domu Seniora: Urszula Lipigórska