Jakie działania prowadzimy?

- prowadzimy kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną,
- działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej,
-współdziałamy z rodzinami Uczestników i Wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

strzalka_dzialania

 
Dom Pomocy Społecznej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik66

podopiecznych Więcej >

Dom Seniora
dla osób w podeszłym wieku
ludzik25

podopiecznych Więcej >

Placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego dla dzieci
ludzik14

podopiecznych Więcej >

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz z zaburzeniami psychicznymi
ludzik50

podopiecznych Więcej >

Warsztat terapii zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ludzik50

podopiecznych Więcej >

KAPLICA
pw. M. B. Uzdrowienia Chorychy

Przechowywany jest w niej
Najświętszy Sakrament.
Msze św. odprawiane są codziennie.

kaplica
Więcej >

 

 
 

Aktualności

Svit 5

Wyjazd do Svit

Podczas weekendu 29 kwietnia do 1-go maja przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajęciowej gościli w partnerskiej miejscowości miasta Knurowa, Svit na Słowacji. W ramach projektu społecznego „Svit.kom” odbył się festiwal kulturalny połączony […]

Napisali o nas

W portalach informacyjnych: iknurow: http://iknurow.pl/?p=63155 miastoknurow.pl: http://miastoknurow.pl/45862,dzien-otwarty-srodowiskowego-domu-samopomocy-w-knurowie-2.html

IMG_3213

Dzień Otwarty ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Knurowie

Dnia 14 kwietnia 2016r. odbył się Dzień Otwarty ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Knurowie. Jest to ośrodek dziennego wsparcia dla 50 osób przewlekle psychicznie chorych oraz z upośledzeniem umysłowym, działający w […]

See all our news